ginsta

به صفحه معرفی سرویس ها خوش امدید
ثبت نام در جی اینستا ورود به پنل کاربری

فالور اینستاگرام - بدون گارانتی

سرویس های زیر فالور اینستاگرام معمولی و ارزان قیمت می باشد

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان) توضیحات سرویس
3455 فالور ربات اینستاگرام (ارزان ترین در ایران) - هر بار 1000 عدد سفارش دهید 1,000 1,000 1 الی 59 دقیقه 2,081 توضیحات
2955 فالور ربات اینستاگرام (ارزان ترین در ایران) 100 10,000 1 الی 59 دقیقه 2,650 توضیحات
2277 فالور ربات اینستاگرام - ارزان 100 20,000 1 الی 59 دقیقه 3,300 توضیحات
2064 فالور ربات اینستاگرام (معمولا پرسرعت) 100 150,000 1 الی 59 دقیقه 5,169 توضیحات
3207 فالور اینستاگرام (معمولا پرسرعت) 100 100,000 1 الی 59 دقیقه 6,144 توضیحات
3000 فالور اینستاگرام (معمولا پرسرعت) - ریزش زیر 30 درصد 100 8,000 1 الی 59 دقیقه 7,159 توضیحات
2318 فالور اینستاگرام (پرسرعت) - معمولا ریزش کم 100 300,000 1 الی 59 دقیقه 8,581 توضیحات
2123 فالور اینستاگرام (پرسرعت) - معمولا ریزش کم 100 1,000,000 1 الی 59 دقیقه 11,425 توضیحات

فالور اینستاگرام - ضمانتی و دارای جبران ریزش

سرویس های زیر فالور اینستاگرام ضمانتی با گارانتی جبران ریزش در صورت ریزش قیمت می باشد

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
2335 فالور ضمانتی اینستاگرام - ارزان ترین در ایران - جبران ریزش 30 روزه 100 500,000 1 الی 59 دقیقه 6,956
2960 فالور ضمانتی اینستاگرام - با کیفیت - جبران ریزش 30 روزه 100 900,000 1 الی 59 دقیقه ۷,۷۶۹
817 فالور ضمانتی اینستاگرام - پیشنهادی و بدون ریزش - جبران ریزش 30 روزه 100 900,000 1 الی 59 دقیقه ۸,۵۸۱
5596 فالور ضمانتی اینستاگرام - پیشنهادی ، پرسرعت و بدون ریزش - جبران ریزش 30 روزه 100 900,000 1 الی 59 دقیقه 11,019
5072 فالور ضمانتی اینستاگرام - جبران ریزش 90 روزه!! 100 900,000 1 الی 59 دقیقه 9,800
2990 فالور ضمانتی اینستاگرام - جبران ریزش 90 روزه!! - پیشنهادی و بدون ریزش 100 900,000 1 الی 59 دقیقه 13,050
2158 فالور ضمانتی اینستاگرام - کیفیت عالی - بدون ریزش - جبران ریزش 30 روزه 100 800,000 1 الی 59 دقیقه 12,238
1646 فالور ضمانتی اینستاگرام - کیفیت عالی - بدون ریزش - جبران ریزش 30 روزه 100 100,000 1 الی 59 دقیقه 13,456
236 فالور ضمانتی اینستاگرام - کیفیت عالی - بدون ریزش - جبران ریزش 45 روزه 100 500,000 1 الی 59 دقیقه 15,081
5134 فالور ضمانتی اینستاگرام - جبران ریزش اتوماتیک 30 روزه - بدون ریزش 100 250,000 1 الی 59 دقیقه 20,363
5135 فالور ضمانتی اینستاگرام - جبران ریزش اتوماتیک 30 روزه (پیشنهادی) - بدون ریزش 100 500,000 1 الی 59 دقیقه 24,425

لایک اینستاگرام

ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس های لایک در ایران

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
6131 لایک اینستاگرام - ارزان ترین در ایران 100 10,000 1 الی 15 دقیقه 733
4548 لایک اینستاگرام - ارزان - مقدار سفارش مضربی از 100 وارد گردد 100 5,000 1 الی 5 دقیقه 879
2537 لایک اینستاگرام - ریزش 0 الی 5 درصد 100 150,000 1 الی 15 دقیقه 1,123
44 لایک اینستاگرام - پیشنهادی - ریزش 0 الی 3 درصد 100 100,000 1 الی 15 دقیقه 1,659
664 لایک اینستاگرام - باکیفیت ، پرسرعت و بدون ریزش (پیشنهادی) 100 2,000,000 1 الی 15 دقیقه ۲,۹۷۵
5665 لایک اینستاگرام - پیشنهادی و پرسرعت - ریزش 0 الی 5 درصد 100 25,000 1 الی 15 دقیقه ۳,۲۶۸
4256 لایک اینستاگرام + امپرشن 100 50,000 1 الی 15 دقیقه ۴,۴۳۸
5266 لایک + امپرشن + پروفایل ویزیت 100 50,000 1 الی 15 دقیقه ۴,۹۲۵
5288 لایک + امپرشن + ریچ 100 25,000 1 الی 15 دقیقه ۵,۴۱۳
5288 لایک + امپرشن + ریچ 100 25,000 1 الی 15 دقیقه ۵,۴۱۳
3612 لایک اینستاگرام - بدون ریزش - جبران ریزش 30 روزه 100 150,000 1 الی 15 دقیقه ۱,۲۶۹
4969 لایک اینستاگرام - جبران ریزش مادام العمر 100 25,000 1 الی 15 دقیقه ۳,۹۵۰

ویو اینستاگرام

ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس های ویو اینستاگرام در ایران

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
5215 ویو اینستاگرام - ارزان ترین در ایران 1,000 5,000,000 1 الی 15 دقیقه ۱,۴۶۴
5441 ویو اینستاگرام - ارزان و پرسرعت 100 1,000,000 1 الی 15 دقیقه 2,000
5660 ویو اینستاگرام - پرسرعت 100 50,000,000 1 الی 15 دقیقه 2,488
2137 ویو اینستاگرام + امپرشن + ریچ 100 2,000,000 1 الی 15 دقیقه 3,170
5708 ویو اینستاگرام + امپرشن + پروفایل ویزیت 100 5,000,000 1 الی 15 دقیقه 4,048

لایو اینستاگرام

ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس های لایو اینستاگرام در ایران

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
42 ویو لایو اینستاگرام (30 دقیقه) - ارزان ترین در ایران 100 50,000 1 الی 15 دقیقه 235,025
6209 ویو لایو اینستاگرام (60 دقیقه) 100 50,000 1 الی 15 دقیقه ۳۹۲,۴۸۸

خدمات تیک آبی اینستاگرام

ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس های تیک آبی اینستاگرام در ایران

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
5599 یک کامنت اینستاگرام از سوی اکانت تیک آبی (هنرمند ترکیه ای) 1 1 1 الی 24 ساعت ۲۹,۵۴۴ (به ازای یک عدد)
5600 دو کامنت اینستاگرام از سوی اکانت تیک آبی (هنرمند ترکیه ای) 1 1 1 الی 24 ساعت ۵۹,۰۳۸ (به ازای دو عدد)
5606 یک کامنت دلخواه از سوی اکانت تیک آبی (هنرمند مصری) 1 1 1 الی 24 ساعت ۴۴,۳۸۸ (به ازای یک عدد)

استوری اینستاگرام

ارزان ترین و پرسرعت ترین سرویس های استوری اینستاگرام در ایران

کد سرویس نام سرویس حداقل سفارش (عدد) حداکثر سفارش (عدد) شروع سرویس قیمت هر 1000 عدد (تومان)
3447 ویو استوری اینستاگرام (ارزان ترین در ایران) 500 500,000 1 الی 15 دقیقه ۳۴۳
5487 نظرسنجی اینستاگرام (vote) - گزینه 1 - ارسال فوری 100 10,000,000 1 دقیقه 11,263
5748 نظرسنجی اینستاگرام (vote) - گزینه 2 - ارسال فوری 100 10,000,000 1 دقیقه 11,263